تماس با ما: 02188915004 | کانال تلگرام سمینارما

دوره های آنلاین موفقیت فردی

تجربیات دانش آموختگان

تصمیم داشتم تو این موقعیت برای خودم و فرزندانم یک کارآفرین باشم

کوصدقی دانش آموخته ترم اول دوره مغز ثروت ساز و ثروت کوانتومی استاد خیرالهی

تصمیم داشتم تو این موقعیت برای خودم و فرزندانم یک کارآفرین باشم - 0.5 out of 5 based on 2 votes

جلسه اعتماد به نفس فوق العاده بود

گزارش جلسات کارگاه عملی آشتی با درون - استاد معصومه تیموری

جلسه اعتماد به نفس فوق العاده بود - 0.0 out of 5 based on 1 vote

ثروتمند شدن اصلا کار سختی نیست فقط کافیست قوانین این راه را یاد بگیریم

وحید ایمان فرد دانش آموخته ترم اول دوره مغز ثروت ساز و ثروت کوانتومی استاد خیرالهی

ثروتمند شدن اصلا کار سختی نیست فقط کافیست قوانین این راه را یاد بگیریم - 0.0 out of 5 based on 1 vote

من هیچی از اعتماد به نفس نمیدانستم

گزارش جلسات کارگاه عملی آشتی با درون - استاد معصومه تیموری

من هیچی از اعتماد به نفس نمیدانستم - 0.0 out of 5 based on 1 vote

همیشه به دنبال دوره هایی بودم که بتوانند به سوالاتم به طور علمی پاسخ دهند

فریدون صمدی دانش آموخته ترم اول دوره مغز ثروت ساز و ثروت کوانتومی استاد خیرالهی

همیشه به دنبال دوره هایی بودم که بتوانند به سوالاتم به طور علمی پاسخ دهند - 0.0 out of 5 based on 1 vote

برای من اعتماد به نفس یک مفهوم دیگر داشت

گزارش جلسات کارگاه عملی آشتی با درون - استاد معصومه تیموری

برای من اعتماد به نفس یک مفهوم دیگر داشت - 0.0 out of 5 based on 1 vote

خانم راد دانش آموخته مغز ثروت ساز و ثروت کوانتومی

این بار خانم راد از موفقیت های خوبی که با حضور در دوره‌های استاد خیرالهی به دست آورده است میگوید

خانم راد دانش آموخته مغز ثروت ساز و ثروت کوانتومی - 0.0 out of 5 based on 1 vote

دو زوج شرکت کننده در دوره های آموزشی استاد تیموری

گزارش جلسات کارگاه عملی آشتی با درون - استاد معصومه تیموری

امین محب دانش آموخته دوره مغز ثروت ساز و ثروت کوانتومی

این بار آقای محب از مسیر و راه جدیدی که در این دوره آموختند را بازگو میکند

امین محب دانش آموخته دوره مغز ثروت ساز و ثروت کوانتومی - 0.0 out of 5 based on 1 vote

قانون شکرگزاری انرژی زیادی به کائنات ارسال میکند

نظرات دانش آموختگان دوره آموزشی آشتی با درون استاد معصومه تیموری

قانون شکرگزاری انرژی زیادی به کائنات ارسال میکند - 0.5 out of 5 based on 2 votes

آقای سامانی از تجربه اش در دوره آموزشی مغز ثروت ساز برای شما می گوید

آقای سامانی از تجربه اش نسبت به دوره مغز ثروت ساز و ثروت کوانتومی دکتر خیرالهی برای شما می گوید

آقای سامانی از تجربه اش در دوره آموزشی مغز ثروت ساز برای شما می گوید - 0.0 out of 5 based on 1 vote

ما خودمان از دامن باورهای اشتباه بزرگ شده ایم ...

دانش آموخته دوره آموزشی موفقیت استاد فرشید پاکذات

خشایار نظری از تجربه اش نسبت به کارگاه استاد تیموری برای شما می گوید

خشایار نظری از تجربه اش نسبت به کارگاه استاد معصومه تیموری برای شما می گوید

سالها بود از خودم میپرسیدم که چگونه تغییر کنم؟

دانش آموخته دوره موفقیت استاد فرشید پاکذات

سالها بود از خودم میپرسیدم که چگونه تغییر کنم؟ - 0.0 out of 5 based on 1 vote

دانش آموختگان دوره آشتی با درون از رفع بیماری ها و مسائلشان برای شما می گویند.

دانش آموختگان دوره آشتی با درون از رفع بیماری ها و مسائل مختلفشان در دوره استاد معصومه تیموری برای شما صحبت می کنند:

دانش آموختگان دوره آشتی با درون از رفع بیماری ها و مسائلشان برای شما می گویند. - 0.0 out of 5 based on 1 vote

موفقیت ماهان تیموری باعث امیدواری بنده شده است

نظرات دانش آموختگان سمینار آموزشی ماهان تیموری

موفقیت ماهان تیموری باعث امیدواری بنده شده است - 0.0 out of 5 based on 1 vote

خانم حسینی از جلسه خودشفادهی برای شما صحبت می کند.

خانم حسینی از جلسه خودشفادهی استاد معصومه تیموری برای شما می گوید:

خانم حسینی از جلسه خودشفادهی برای شما صحبت می کند. - 0.5 out of 5 based on 2 votes

با عملی کردن کارها بازتاب موفقیتم خیلی بیشتر بوده

نظرات دانش آموختگان سمینار آموزشی ماهان تیموری

با عملی کردن کارها بازتاب موفقیتم خیلی بیشتر بوده - 0.0 out of 5 based on 1 vote

علیرضا امیرپناه از تجربه جدیدش با شما صحبت میکند

علیرضا امیرپناه از تجربه اش در کارگاه خود هیپنوتیزم استاد معصومه تیموری برای شما می گوید:

راه ثروتمند شدن فقط و فقط تغییر باورهاست

نظرات دانش آموختگان سمینار آموزشی ماهان تیموری

حمیده نصیری از تجربه اش با شما صحبت میکند.

حمیده نصیری از تجربه اش در کارگاه خود هیپنوتیزم استاد معصومه تیموری برای شما می گوید:

بعد از بیست روز حضور در کلاس تاثیراتش رو دارم میبینم

نظرات دانش آموختگان سمینار آموزشی ماهان تیموری

لیلی کریمی از تجربه اش برای شما می گوید

لیلی کریمی از تجربه اش در کارگاه خود هیپنوتیزم استاد معصومه تیموری برای شما می گوید:

در ابتدا راجع به کلاسها ذهنیت منفی داشتم

نظرات دانش آموختگان سمینار آموزشی ماهان تیموری

به کانال تلگرام سمینارما بپیوندید...