آموزش مهارت های موفقیت و کارآفرینی

تجربیات دانش آموختگان

به نظرم هرکسی به مفاهیم درآمدزایی اینترنتی احتیاج داره

دانش آموخته دوره درآمدزایی اینترنتی دکتر امیر حسین فرجی

امین محب دانش آموخته دوره مغز ثروت ساز و ثروت کوانتومی

این بار آقای محب از مسیر و راه جدیدی که در این دوره آموختند را بازگو میکند

امین محب دانش آموخته دوره مغز ثروت ساز و ثروت کوانتومی - 0.0 out of 5 based on 1 vote

چجور میشه کسب درآمد از اینترنت داشت

دانش آموخته دوره درآمدزایی اینترنتی دکتر امیر حسین فرجی

آقای سامانی از تجربه اش در دوره آموزشی مغز ثروت ساز برای شما می گوید

آقای سامانی از تجربه اش نسبت به دوره مغز ثروت ساز و ثروت کوانتومی دکتر خیرالهی برای شما می گوید

آقای سامانی از تجربه اش در دوره آموزشی مغز ثروت ساز برای شما می گوید - 0.0 out of 5 based on 1 vote

هدفم توسعه کارم در کسب و کار اینترنتی بود

دانش آموخته دوره درآمدزایی اینترنتی دکتر امیر حسین فرجی

خشایار نظری از تجربه اش نسبت به کارگاه استاد تیموری برای شما می گوید

خشایار نظری از تجربه اش نسبت به کارگاه استاد معصومه تیموری برای شما می گوید

هدفم این بود که بتونم برای خودم یه کاری کنم

دانش آموخته دوره درآمدزایی اینترنتی دکتر امیر حسین فرجی

دانش آموختگان دوره آشتی با درون از رفع بیماری ها و مسائلشان برای شما می گویند.

دانش آموختگان دوره آشتی با درون از رفع بیماری ها و مسائل مختلفشان در دوره استاد معصومه تیموری برای شما صحبت می کنند:

دانش آموختگان دوره آشتی با درون از رفع بیماری ها و مسائلشان برای شما می گویند. - 0.0 out of 5 based on 1 vote

به صورت علمی با بحث کسب و کار اینترنتی آشنا شدم

دانش آموخته دوره درآمدزایی اینترنتی دکتر امیر حسین فرجی

خانم حسینی از جلسه خودشفادهی برای شما صحبت می کند.

خانم حسینی از جلسه خودشفادهی استاد معصومه تیموری برای شما می گوید:

خانم حسینی از جلسه خودشفادهی برای شما صحبت می کند. - 0.5 out of 5 based on 2 votes

دوست داشتم ایده جدیدی در دنیای کسب و کار اینترنتی داشته باشم

دانش آموخته دوره درآمدزایی اینترنتی دکتر امیر حسین فرجی

علیرضا امیرپناه از تجربه جدیدش با شما صحبت میکند

علیرضا امیرپناه از تجربه اش در کارگاه خود هیپنوتیزم استاد معصومه تیموری برای شما می گوید:

دیدگاهم نسبت به کسب و کار اینترنتی برای همیشه تغییر کرد

دانش آموخته دوره درآمدزایی اینترنتی دکتر امیر حسین فرجی

حمیده نصیری از تجربه اش با شما صحبت میکند.

حمیده نصیری از تجربه اش در کارگاه خود هیپنوتیزم استاد معصومه تیموری برای شما می گوید:

حمیده نصیری از تجربه اش با شما صحبت میکند. - 5.0 out of 5 based on 1 vote

طرز فکرم نسبت به کسب و کار اینترنتی عوض شد.

دانش آموخته دوره درآمدزایی اینترنتی دکتر امیر حسین فرجی

لیلی کریمی از تجربه اش برای شما می گوید

لیلی کریمی از تجربه اش در کارگاه خود هیپنوتیزم استاد معصومه تیموری برای شما می گوید:

تصمیم داشتم تو این موقعیت برای خودم و فرزندانم یک کارآفرین باشم

کوصدقی دانش آموخته ترم اول دوره مغز ثروت ساز و ثروت کوانتومی استاد خیرالهی

تصمیم داشتم تو این موقعیت برای خودم و فرزندانم یک کارآفرین باشم - 0.5 out of 5 based on 2 votes

جلسه اعتماد به نفس فوق العاده بود

گزارش جلسات کارگاه عملی آشتی با درون - استاد معصومه تیموری

جلسه اعتماد به نفس فوق العاده بود - 0.0 out of 5 based on 1 vote

ثروتمند شدن اصلا کار سختی نیست فقط کافیست قوانین این راه را یاد بگیریم

وحید ایمان فرد دانش آموخته ترم اول دوره مغز ثروت ساز و ثروت کوانتومی استاد خیرالهی

ثروتمند شدن اصلا کار سختی نیست فقط کافیست قوانین این راه را یاد بگیریم - 0.0 out of 5 based on 1 vote

من هیچی از اعتماد به نفس نمیدانستم

گزارش جلسات کارگاه عملی آشتی با درون - استاد معصومه تیموری

من هیچی از اعتماد به نفس نمیدانستم - 0.0 out of 5 based on 1 vote

همیشه به دنبال دوره هایی بودم که بتوانند به سوالاتم به طور علمی پاسخ دهند

فریدون صمدی دانش آموخته ترم اول دوره مغز ثروت ساز و ثروت کوانتومی استاد خیرالهی

همیشه به دنبال دوره هایی بودم که بتوانند به سوالاتم به طور علمی پاسخ دهند - 0.0 out of 5 based on 1 vote

برای من اعتماد به نفس یک مفهوم دیگر داشت

گزارش جلسات کارگاه عملی آشتی با درون - استاد معصومه تیموری

برای من اعتماد به نفس یک مفهوم دیگر داشت - 0.0 out of 5 based on 1 vote

خانم راد دانش آموخته مغز ثروت ساز و ثروت کوانتومی

این بار خانم راد از موفقیت های خوبی که با حضور در دوره‌های استاد خیرالهی به دست آورده است میگوید

خانم راد دانش آموخته مغز ثروت ساز و ثروت کوانتومی - 2.0 out of 5 based on 3 votes

دو زوج شرکت کننده در دوره های آموزشی استاد تیموری

گزارش جلسات کارگاه عملی آشتی با درون - استاد معصومه تیموری