آموزش مهارت های موفقیت و کارآفرینی

تجربیات دانش آموختگان

قانون شکرگزاری انرژی زیادی به کائنات ارسال میکند

نظرات دانش آموختگان دوره آموزشی آشتی با درون استاد معصومه تیموری

قانون شکرگزاری انرژی زیادی به کائنات ارسال میکند - 2.0 out of 5 based on 4 votes

آمدن من به این کلاسها یک معجزه بود

گزارش جلسات کارگاه عملی آشتی با درون - استاد معصومه تیموری

ما خودمان از دامن باورهای اشتباه بزرگ شده ایم ...

دانش آموخته دوره آموزشی موفقیت استاد فرشید پاکذات

ما خودمان از دامن باورهای اشتباه بزرگ شده ایم ... - 0.5 out of 5 based on 2 votes

در هر زمینه ایی بهتر است که یک استاد راهنما داشته باشید

گزارش جلسات کارگاه عملی آشتی با درون - استاد معصومه تیموری

سالها بود از خودم میپرسیدم که چگونه تغییر کنم؟

دانش آموخته دوره موفقیت استاد فرشید پاکذات

سالها بود از خودم میپرسیدم که چگونه تغییر کنم؟ - 0.0 out of 5 based on 1 vote

یکسری حرفارو حتی برای یکبارم که شده باید شنید...

دانش آموخته دوره موفقیت استاد فرشید پاکذات

موفقیت ماهان تیموری باعث امیدواری بنده شده است

نظرات دانش آموختگان سمینار آموزشی ماهان تیموری

موفقیت ماهان تیموری باعث امیدواری بنده شده است - 0.0 out of 5 based on 1 vote

دوره های مهارت زندگی مفیدتر از کلاسهای دانشگاهی است

دانش آموخته دوره موفقیت استاد فرشید پاکذات

با عملی کردن کارها بازتاب موفقیتم خیلی بیشتر بوده

نظرات دانش آموختگان سمینار آموزشی ماهان تیموری

با عملی کردن کارها بازتاب موفقیتم خیلی بیشتر بوده - 0.0 out of 5 based on 1 vote

من باکمال باوری که داشتم به رتبه ۲رقمی کنکور ارشد رسیدم

دانش آموخته دوره موفقیت استاد فرشید پاکذات

راه ثروتمند شدن فقط و فقط تغییر باورهاست

نظرات دانش آموختگان سمینار آموزشی ماهان تیموری

دنبال یک روش میانبر برای یادگیری زبان انگلیسی بودم که ...

دانش آموخته دوره آموزش زبان انگلیسی استاد جاوید

بعد از بیست روز حضور در کلاس تاثیراتش رو دارم میبینم

نظرات دانش آموختگان سمینار آموزشی ماهان تیموری

به علت جذاب نبودن تدریس اساتید دیگری که آموزش می دهند!!

دانش آموخته دوره آموزش زبان انگلیسی استاد جاوید

در ابتدا راجع به کلاسها ذهنیت منفی داشتم

نظرات دانش آموختگان سمینار آموزشی ماهان تیموری

چیزی که بعدها فهمیدم باور بیمارباش داشتم !!

نظرات دانش آموخته کارگاه موفقیت استاد معصومه تیموری

استاد ماهان تیموری آدم جذاب و پر انرژی و تاثیر گذاریه

نظرات دانش آموختگان سمینار آموزشی ماهان تیموری

خانم مائده سراجی: کلاس های استاد تیموری برایم دوپینگ بود

نظرات دانش آموخته کارگاه موفقیت استاد معصومه تیموری

استاد ماهان تیموری واقعا در تدریس تاثیر گذار هستند

نظرات دانش آموختگان سمینار آموزشی ماهان تیموری

استفاده از طنز و موسیقی و حرکات نمایشی در کلاس های استاد جاوید

نظرات دانش آموختگان دوره های آموزش زبان استاد جاوید

صداقت استاد ماهان تیموری باعث شد که در این جلسات شرکت کنم

نظرات دانش آموختگان سمینار آموزشی ماهان تیموری

هر چقدر هدف گذاری میکنم به هدف هایم نمیرسم ولی...

مصاحبه با سرکار خانم تکتم امیدوار دانش آموخته دوره های آموزشی سمینارما

کلاسهای استاد ماهان تیموری تاثیر گذار و دوستانه است

نظرات دانش آموختگان سمینار آموزشی ماهان تیموری

دوره هایی زیادی شرکت کردم ولی تفاوت...

مصاحبه با سرکار خانم سمیرا سمیعی دانش آموخته دوره های آموزشی سمینارما