آموزش مهارت های موفقیت و کارآفرینی

ویدئوهای آموزشی روانشناسی - کلیپ های روانشناسی - سخنرانان ایران

ویدئوهای آموزشی روانشناسی - کلیپ های روانشناسی - سخنرانان ایران

دانلود سمینار کامل معارفه دوره آشتی با درون

دانلود رایگان سمینار دوره آشتی با درون

با توجه به ارتقا چشمگیر نظرات دانش آموختگان بر آن شدیم که سمینار رایگان معارفه دوره آشتی با درون را به طور کامل برای دانلود قرار دهیم.

دانلود سمینار کامل معارفه دوره آشتی با درون - 1.5 out of 5 based on 4 votes

بنویسیم تا اتفاق بیافتد - استاد فرشید پاکذات

هدف گذاری

بنویسیم تا اتفاق بیافتد - استاد فرشید پاکذات - 3.2 out of 5 based on 6 votes

تغییر را از خودمان آغاز کنیم

تغییر را از خودمان آغاز کنیم (استاد فرشید پاکذات)

تغییر را از خودمان آغاز کنیم - 4.0 out of 5 based on 2 votes

آن روی سکه: قانون جذب برای چه کسانی عمل نمی کند؟

قانون جذب برای چه کسانی عمل نمی کند؟

آن روی سکه: قانون جذب برای چه کسانی عمل نمی کند؟ - 5.0 out of 5 based on 1 vote

دانلود سمینار کامل معارفه کسب ثروت و آرامش

دانلود رایگان سمینار کامل کسب ثروت و آرامش

دانلود سمینار کامل معارفه کسب ثروت و آرامش - 3.0 out of 5 based on 5 votes

آن روی سکه: چرا ما عوض نمی شویم؟!

چرا ما عوض نمی شویم؟!

راز اصلی برخواستن از خواب چیست؟

نکاتی درباره برخواستن از خواب از زبان استاد مرتضی جاوید

راز اصلی برخواستن از خواب چیست؟ - 5.0 out of 5 based on 2 votes

آن روی سکه: استفاده از آموزه های چوپان

آموزه های چوپان

آن روی سکه: استفاده از آموزه های چوپان - 1.0 out of 5 based on 1 vote

چرا ضمیر ناخودآگاه حرف ها را بهتر قبول میکند؟

رازهایی در مورد ضمیرناخودآگاه از زبان استاد مرتضی جاوید

چرا ضمیر ناخودآگاه حرف ها را بهتر قبول میکند؟ - 5.0 out of 5 based on 1 vote

تولیدات مغزی و رفتار ثروتمندانه - دکتر خیرالهی

رفتارهای ثروتمندانه

تولیدات مغزی و رفتار ثروتمندانه - دکتر خیرالهی - 4.0 out of 5 based on 4 votes

دانلود سمینار کامل معارفه یادگیری زبان انگلیسی بدون فراموشی

دانلود رایگان سمینار کامل یادگیری زبان انگلیسی

دانلود سمینار کامل معارفه یادگیری زبان انگلیسی بدون فراموشی - 3.9 out of 5 based on 67 votes

عادت های مغز برای ذهنی ثروت ساز - دکتر خیرالهی

عادت های مغز

عادت های مغز برای ذهنی ثروت ساز - دکتر خیرالهی - 5.0 out of 5 based on 2 votes

راز اصلی تغییر چیست؟

این بار استاد مرتضی جاوید در این ویدئو به راز اصلی تغییر میپردازد...

آموزش ان ال پی و زبان بدن

آموزش ان ال پی و زبان بدن.

آموزش ان ال پی NLP

فوق العاده ترین ویدئوی آموزشی از استاد مرتضی جاوید

دانلود رایگان ویدئوی آموزشی برقراری ارتباط استاد مرتضی جاوید

فوق العاده ترین ویدئوی آموزشی از استاد مرتضی جاوید - 0.0 out of 5 based on 1 vote

گروه بندی افراد از دیدگاه ان ال پی

افراد از دیدگاه ان ال پی.

گروه بندی افراد در ان ال پی

گروه بندی افراد از دیدگاه ان ال پی - 5.0 out of 5 based on 1 vote

جدیدترین مطالب سایت