تبریک سال نو

زبان انگلیسی - آموزش زبان - آموزش زبان انگلیسی

هدف اصلي اين مقاله بررسي مسأله جهاني شدن و ارتباط آن با ضرورت بازنگري دوره هاي آموزش زبان انگليسي در ايران و چالشها و فرصتهاي پيش رو اين فرآيند است.
با اين كه همه ي ما ميدانيم در دنيايي كه به سرعت جهاني ميشود زندگي ميكنيم، اما دقيقاً كسي نميداند فرآيندجهاني شدن از چه زماني آغاز شده است. رونالد رابرتسون معتقد است كه جهاني شدن يك فرآيند پيش مدرن است كه اولين بار در قرن 15 ميلادي هنگامي كه مفهوم ايالت-ملت در اروپا پديدار گشت مطرح شد. يعني همان زماني كه كليساي كاتوليك در سطح جهان به تبليغ وترويج دين مسيحيت ميپرداخت و كاشفان به فكر تسخيرجهان و مناطق نا شناخته از طريق سفرهاي اكتشافي به دورترين نقاط دنيا افتادند. اين سفرها با نام آباد سازي ومدرن كردن مناطق دور دست آغاز شد و سپس به شكل استعمار و استثمار منابع ملي و نيروهاي انساني ماهيت واقعي خود را نشان داد.در معناي كنوني جهاني شدن به معني عملكرد يا اقدامي براي جهاني كردن است. از ويژگي هاي اساسي جهاني شدن تغيير، سياليت و جهان شمولي است

جهاني شدن و آموزش زبان انگليسي

بسياري از محققان معتقدند كه برنامه هاي درسي و نظام آموزش و پرورش بايد به گونهاي مورد بازبيني قرار گيرد كه بتواند دانش آموزان را براي يك جامعه جهاني آماده سازد.غفلت از اين مهم زمينه ي جذب و انفعال كامل دانش آموزان را در مقابل هجوم فرهنگ بيگانه در پي خواهد داشت. لطف آبادي و نوروزي در تحقيقي با بررسي يك نمونه 4292 نفري از دانش آموزان پسر و دختر دبيرستاني و پيش دانشگاهي در شش استان ايران پنج هدف اساسي رادر مورد سه نوع نگرش منفعل، مخالف، و فعال به پديده جهاني شدن و تأثير هر نگرش را برهويت ديني و ملّينوجوانان بررسي كردند .نتيجه اين پژوهش نشان داد.
كه عوامل مختلفي بر نگرش نوجوانان به پديده جهاني شدن مؤثر است كه عبارتند از: چگونگي فرزند پروري درخانواده،برنامه ها و عملكرد مدرسه و وضعيت هويت وسلامت رواني دانش آموزان.نتيجه ي پژوهشها نشان داده است كه پديده جهاني شدن
هم تأثيرات مثبت برتعليم و تربيت و نظامهاي آموزش وپرورش كشورها دارد و هم تأثيرات منفي.
.
برنامه آموزش زبان نيز به عنوان يك موضوع درسي تحت تأثير اثرات مثبت جهاني شدن قرار گرفته كه از نتايج آن ميتوان به توسعه و گسترش سريع استفاده از ابزار فناوري اطلاعات در آموزش زبان اشاره كرد. اما بايد به اين نكته توجه كرد كه زبان انگليسي در معادله جهاني سازي فقط يك موضوع درسي مثل رياضي يا علوم نيست كه فقط تأثير پذير باشد. بلكه بدون ترديد زير بناي گسترش آموزش زبان انگليسي در سراسر جهان به عنوان زبان بين المللي روند جهاني سازي، كوچك كردن جهان در حد يك دهكده كه همه به يك زبان واحد سخن بگويند و حرف يكديگر رابفهمند است. ما در جهاني زندگي ميكنيم كه انگليسي
زبان بسياري از مجلات علمي، كنفرانسهاي بينالمللي،زبان رسمي سازمان ملل متحد، و زبان بيش از دو سوم سايتهاي اينترنتي است. اكنون در جهان بيش ازيك ميليار و سيصد هزار نفر به زبان انگليسي تكلم ميكننددر حالي كه اين زبان براي آنان زبان مادري نيست. زبانِ جهاني درها را به روي موفقيت باز ميكند و اين اميد را درزبان آموزان بر ميانگيزد كه با يادگيري زبان انگليسي امكان يافتن مشاغل بهتر و در نتيجه رفاه و لذت وسرخوشي كه در فيلمهاي هاليوودي به نمايش در ميآيد رانصيب آنها خواهند شد.
جهاني سازي گسترش نفوذ زبان انگليسي به عنوان ابزارجهاني سازي است، نبايد فراموش كرد كه آموزش مؤثر ويادگيري زبان انگليسي خود كليد برخورداري از اطلاعات فزاينده در شبكه هاي اطلاعاتي و تسهيل ارتباطات دردهكده ي جهاني است. براي مديريت اين آموزش لزوم توجه خاص به شيوه آموزش زبان انگليسي و قرار دادن آن در جايگاهي مناسب در برنامه آموزشي ملّي اين عصر بيش از پيش اهميت مييابد. به همين دليل بسياري ازكشورهاي رو به توسعه براي دستيابي به اطلاعات علمي وعقب نماندن از كاروان پيشرفتهاي علمي و امكان گفتوگو با ملتهاي ديگر، يادگيري زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي را مورد توجه خاص نظام آموزش و پرورش خويش قرار داده اند.

در نظر گرفتن نكات زير براي اصلاح و بازبيني نظام آموزش زبان از اهميت ويژهاي بر خوردار است:


تغيير روش آموزش زبان: روش آموزشي كه به طورگسترده در مدارس ايران مورد استفاده قرار ميگيرد روش دستور- ترجمه است كه از مشخصات بارز آن استفاده بيش از اندازه از زبان مادري  و عدم تأكيد بر تلفظ ، كمك آموزشي شنيدن و صحبت كردن ميباشد. در سالهاي بسيار دور غالب كلاسهاي زبان در سراسر دنيا به اين روش اداره ميشدند. اما با در نظر گرفتن نا كارآمدي ها و معايب بسيارزياد اين روش از دهه شصت ميلادي روشهاي ديگرجايگزين شد. پس از سير تحولات گوناگون آموزش زبان دربسياري از كشورها اكنون مبتني بر روش ارتباطي است كه متأسفانه در دورههاي رسمي آموزش زبان در كشور ما زياد مورد استفاده قرار نميگيرد

آموزش مدرسين زبان: از علل عدم توفيق دورههاي آموزش زبان ميتوان به عدم آشنايي دبيران زبان با روشهاي مختلف آموزش زبان و عدم استفاده از از اين روشها در كلاس درس بي توجهي به رويكردارتباطي  عدم استفاده از وسايل كمك آموزشي استفاده بيش از اندازه از زبان فارسي در تدريس  اشاره كرد. از آنجايي كه دورههاي تربيت معلم در ايران دانشگاه محور است و بر انتقال دانش از استاد به دانشجو- معلم متكي است لازم است كه در سرفصلهاي اين دوره ها نيز بازبيني جدي صورت گيرد. باز بيني اين دورهها بايد به گونهاي انجام شود كه در نتيجه آن همكاري ميان دانشگاه و مدرسه و معلمان با سابقه افرايش يابد.

تغيير دادن هدف يادگيري زبان: تا زماني كه هدف يادگيري زبان موفقيت در آزمون سراسري كنكور باشد،دانش آموزان به ارتباط شفاهي علاقه اي نشان نخواهند داد.از اين رو سياستگذاران بايد اهداف يادگيري زبان انگليسي را از تمركز بر مهارتهاي نوشتاري به تمام مهارتهاي زباني سوق دهند.

تهيه و تدوين مواد آموزشي جديد: در روشهاي نوين آموزش زبان به جاي استفاده از متون قديمي و يا ساخته و پرداخته شده توسط نويسندگان با سبك نگارش خاصي كه مورد استفاده گويندگان بومي آن زبان نيست براستفاده ازمطالب اصيل  در جهت حل و فصل اهداف مورد نياز در زندگي  تأكيد ميگردد. همچنين با گسترش روزافزون فناوري و كاربرد آن در آموزش انتظار ميرود كه تهيه و تدوين مطالب آموزشي و كمك آموزشي با استفاده از ابزارهاي فناوري اطلاعات نظير لوح هاي فشرده صوتي وتصويري، فرهنگ لغتهاي نسل جديد و استفاده از اينترنت صورت پذيرد
تغيير در شيوهي ارزشيابي: شيوهي ارزشيابي درروشهاي نوين به صورت مستمر و دراز مدت ميباشد و به صورتهاي گوناگون (مستقيم و غيرمستقيم) انجام ميگيردو هر بار بازخورد آن به زبان آموز منتقل ميشود. در واقع آزمونهاي كتبي طولاني و مبتني بر دستور و واژگان (مانندآزمونهاي پاياني سال تحصيلي) در اين روشها جايي ندارد.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ به این مطلب چه امتیازی می دهی؟

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 0.00 (0 رای)

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 محدودیت حروف
متن شما باید بیشتر از 30 حرف باشد
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد

جدیدترین مطالب سایت