تبریک سال نو

کلیپ انگیزشی - ویدئوی آموزشی - دانلود اینفوگرافیک

تولیدات مغزی و رفتار ثروتمندانه - دکتر خیرالهی

رفتارهای ثروتمندانه

تولیدات مغزی و رفتار ثروتمندانه - دکتر خیرالهی - 4.0 out of 5 based on 4 votes

فرزند خود را چگونه تربیت کنیم؟ - مریم تیموری

تربیت فرزندان - مریم تیموری

فرزند خود را چگونه تربیت کنیم؟ - مریم تیموری - 0.0 out of 5 based on 1 vote

عادت های مغز برای ذهنی ثروت ساز - دکتر خیرالهی

عادت های مغز

عادت های مغز برای ذهنی ثروت ساز - دکتر خیرالهی - 5.0 out of 5 based on 2 votes

نقش بازی در تربیت و رفتار کودک - مریم تیموری

تأثیر بازی در رفتار کودکان - مریم تیموری

نقش بازی در تربیت و رفتار کودک - مریم تیموری - 2.0 out of 5 based on 1 vote

ویدئوی انگیزشی "رویاهایتان را عملی کنید"

شما نمیتوانید تسلیم شوید، قهرمان ها ادامه میدهند وقتی دیگر چیزی برایشان نمانده است .
این تفاوت بین عالی ها است، این است که آنها را از هم جدا میکند.وقتی دیگر چیزی برایشان نمانده است، وقتی تمام است، وقتی خسته اند، وقتی ناامید هستند، وقتی آماده تسلیم شدن هستند.

ویدئوی انگیزشی "رویاهایتان را عملی کنید" - 2.0 out of 5 based on 1 vote

زبان کودکی را یاد بگیریم - مریم تیموری

زبان کودکی - مریم تیموری

زبان کودکی را یاد بگیریم - مریم تیموری - 5.0 out of 5 based on 1 vote

آموزش ان ال پی و زبان بدن

آموزش ان ال پی و زبان بدن.

آموزش ان ال پی NLP

ویدئوی قانون مهربانی - استاد معصومه تیموری

قانون مهربانی

گروه بندی افراد از دیدگاه ان ال پی

افراد از دیدگاه ان ال پی.

گروه بندی افراد در ان ال پی

گروه بندی افراد از دیدگاه ان ال پی - 5.0 out of 5 based on 1 vote

ویدئوی قانون بخشش - استاد معصومه تیموری

قانون بخشش

جدیدترین مطالب سایت